Foto: Shutterstock.
Publicerat 26 maj, 2017

Äldre mest tveksamma till att hyra ut i andra hand

Gör man det lättare och mer lönsamt att hyra ut i andra hand kan det öka utbudet av boende. Det enligt en rapport från SBAB där var fjärde bostadsägare som idag inte hyr ut kan tänka sig uthyrning i framtiden. Men hur många bostäder som faktiskt står tomma ger inte enkäten besked om.

Rapporten bygger på en enkätundersökning till 2 056 hushåll, varav 1 184 äger en bostad. En liknande enkätundersökning gjordes för fyra år sedan. Bland de hushåll som äger sin bostad så hyrde 7 procent ut hela eller delar av bostaden någon gång under förra året. Detta är 2 procentenheters uppgång sedan förra undersökningen gjordes för fyra år sedan. Framför allt verkar det vara de yngre bostadsägarna som blivit mer benägna att hyra ut. Undersökningen visar också att det i främsta hand är de yngre som även bor i andra hand.

[ Annons ]

– Det är inte så förvånande eftersom yngre är mer rörliga och även ofta har sämre ekonomi än äldre, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

Det är hos äldre bostadsägare över 55 år som tveksamheten att hyra ut är störst, bara fem procent i den äldre gruppen har hyrt ut någon gång under 2016, mot 13 procent av de yngre upp till 35 år.

– Där finns en stor potential eftersom många äldre bor på stora ytor, men de har också bättre ekonomi och inte behov av att hyra ut på samma sätt som yngre, konstaterar Tor Borg.

Det bör påpekas att enkäten inte frågat hur många som avstått från att hyra ut i andra trots att bostaden stått tom under en längre tid. Så den ger inget exakt svar på i vilken mån andrahandsuthyrning ökar utbudet av lägenheter.

Hur kan man då få fler att hyra ut i andra hand om tillfället ges? Enligt enkäten kan bättre lönsamhet och mer liberala regler underlätta ett sådant beslut.

Men är inte hyrorna på andrahandsmarknaden redan i princip marknadshyror?

– Jo, så är det säkert i de stora städerna. Men schablonavdraget har inte hängt med, det var fyra år sedan det höjdes till 40 000 kronor. Hyr man ut en lägenhet i större stad kommer du snabbt upp i det, säger Tor Borg.

Läs även Fastighetstidningens fokus om andrahandsuthyrning

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]