Publicerat 22 juni, 2021

Aktiespararna rekommenderar acceptera uppköpsbudet på Maxfastigheter

Intresseorganisationen Aktiespararna bedömer att det är alltför stor risk att nobba uppköpsbudet på fastighetsbolaget Maxfastigheter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Stenhus Fastigheter har lagt bud på samtliga aktier i Maxfastigheter. För varje aktie i Maxfastigheter erbjuds aktieägarna tre nyemitterade aktier i Stenhus och för varje teckningsoption i Maxfastigheter erbjuds en nyemitterad aktie i Stenhus.

Flera storägare i Maxfastigheter har oåterkalleligen accepterat budet och Stenhus kontrollerar per den 19 maj 77,5 procent av aktierna och 70,6 procent av teckningsoptionerna i Maxfastigheter. Budet rekommenderas vidare av Maxfastigheters styrelse och den fairness opinion som DNB gjort på uppdrag av styrelsen landar i att budet är finansiellt skäligt.

Aktiespararna hade gärna sett att aktieägarna även erbjöds ett alternativt vederlag i form av kontanter för de aktieägare som inte önskar bli delägare i Stenhus. Budpriset är acceptabelt. I sammanhanget väger också den redan höga acceptgraden och därmed risken att bli sittande med en illikvid aktie om budet inte når upp till de 90 procent acceptgrad som krävs för tvångsinlösen, men där budgivaren ändå väljer att fullfölja budet, tungt för att acceptera budet.

Sammantaget rekommenderar Aktiespararna därför aktieägarna att acceptera budet.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]