Publicerat 12 mars, 2021

Akelius styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i fastighetsbolaget Akelius kallas till årsstämma den 9 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 0,10 euro per D-aktie, fördelat på kvartalsvis utbetalning på vardera 0,025 euro per D-aktie. Det föreslås även en utdelning på 0,0375 euro per A-stamaktie, vilken inte är börsnoterad.

Omval föreslås av den sittande styrelsen. innebärande omval av styrelseledamöterna Kerstin Engström, Igor Rogulj, Anders Lindskog, Thure Lundberg och Lars Åhrman. Det föreslås att styrelsen inom sig ska utse en av styrelseledamöterna till ordförande.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]