Publicerat 7 februari, 2022

Akelius resultat före skatt försämrades under fjärde kvartalet

Fastighetsbolaget Akelius rapporterar en ökad förlust före skatt för den kvarvarande verksamheten under det fjärde kvartalet.

Hyresintäkterna för den kvarvarande verksamheten uppgick till 58 miljoner euro (46), en ökning med 26,1 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 27 miljoner euro (21), en ökning med 28,6 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet exklusive värdeförändringar, ebitda, uppgick till 20 miljoner euro (17).

Rörelseresultat var -82 miljoner euro (-48). Nettoresultat för förändringen i verkligt värde av
fastigheter påverkade resultatet med -106 miljoner euro (-64)

Resultat före skatt blev -127 miljoner euro (-71).

Periodens resultat för kvarvarande verksamheter var -120 miljoner euro (-67).

Resultat från avvecklade verksamheter landade på 1 352 miljoner euro (121).

Nettoresultatet blev 1 232 miljoner euro (54).

Den 1 december 2021 överlämnade Akelius bolag med verksamhet i Stockholm, Malmö,
Köpenhamn, Hamburg och Berlin. I denna bokslutskommuniké klassificeras dessa
städer som avvecklade verksamheter.

Akelius, MEURQ4-2021Q4-2020Förändring
Hyresintäkter584626,1%
Driftöverskott272128,6%

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]