Publicerat 2 augusti, 2021

Akelius ökar hyresintäkter och resultatet i andra kvartalet – ser sjunkande vakansgrad

Fastighetsbolaget Akelius ökar hyresintäkterna och resultatet under det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Hyresintäkterna uppgick till 125 miljoner euro (119), en ökning med 5,0 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 69 miljoner euro (66), en ökning med 4,5 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 222 miljoner euro (28).

Resultatet efter skatt blev 161 miljoner euro (19). Orealiserade värdeförändringar av förvaltningsfastigheter påverkade resultatet positivt med 203 miljoner euro.

Resultat per aktie hamnade på 0,05 euro (0,01), vilket innebär en ökning med 400,0 procent mot föregående år.

Hittills under året har vakansgraden i Akelius sjunkit med 1,2 procent och bolagets vd Ralf Spann ser att den fortsatt kommer minska framöver.

"Akelius har förbättrat den finansiella situationen. Stark likviditet och försiktig belåningsgrad ger Akelius möjlighet till att agera från en stark position", uppger Spann.

Akelius, MEURQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter1251195,0%
Driftöverskott69664,5%
Resultat före skatt22228692,9%
Nettoresultat16119747,4%
Resultat per aktie, EUR0,050,01400,0%

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]