[ Annons ]

Vattenfall Värme Uppsala och Akademiska Hus har slutit avtal om energiförsörjning. Vattenfall ska långsiktigt leverera värme och kyla till Akademiska Hus fastigheter i Uppsala på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt.
Publicerat 20 januari, 2012

Akademiska Hus sluter avtal med Vattenfall

Vattenfall Värme Uppsala och Akademiska Hus har slutit avtal om energiförsörjning. Vattenfall ska långsiktigt leverera värme och kyla till Akademiska Hus fastigheter i Uppsala på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt.

Genom avtalet samverkar Vattenfall Värme och Akademiska Hus om energiförsörjning till fastigheterna i syfte att minska miljöpåverkan. Det omfattar till exempel komfortkrav, temperaturnivåer och effektstyrning.

[ Annons ]

– Avtalet är ett resultat av att vi deltar i Uppsala Klimatprotokoll. Det har nu börjat ge resultat i form av skräddarsydda kundlösningar för energieffektivisering och utveckling av produkter med låg miljöpåverkan, säger Adrian Berg von Linde, anläggningschef Vattenfall Värme i Uppsala.

Avtalet omfattar leverans av 20 GWh/år kyla och 45 GWh/år fjärrvärme. Framöver tillkommer ca 2 GWh/år i nya fjärrvärmeleveranser och 8 GWh/år ny kyla till ytterligare fastigheter. Värmen produceras centralt och kylan produceras lokalt med hjälp av absorptionsvärmepump, liknande den lösning som idag finns på Campus Ultuna. Akademiska Hus investerar, förlägger, driver och äger alla fjärrkylakulvertar från kylmaskincentralen i Ångströmlaboratoriet till leveranspunkter i Uppsala Biomedicinska Centrum och Ångström.

– Vi är mycket nöjda med att kunna sluta ett energiavtal med Vattenfall som garanterar oss energi i form av värme och kyla med stor leveranssäkerhet och under goda miljöbetingelser, sägerHans Antonsson, regiondirektör Akademiska Hus Uppsala.

Under 2012 genomförs ett gemensamt analysarbete som ska studera behovet av värme och kyla för befintligt och planerat fastighetsbestånd inom Akademiska Hus i Uppsala.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]