Akademiska Hus överklagar Kammarrättens dom om att bolaget är en upphandlande myndighet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).
Publicerat 13 februari, 2015

Akademiska Hus överklagar upphandlingsdom

Akademiska Hus överklagar Kammarrättens dom om att bolaget är en upphandlande myndighet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

I slutet av januari fick Akademiska Hus beskedet att Kammarrätten i Sundsvall slår fast att Akademiska Hus är att betrakta som en upphandlande myndighet, och därmed ska omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU). Domen rör ett mål där Konkurrensverket har ansökt om upphandlingsskadeavgift för Akademiska Hus generalentreprenad i samverkan avseende nya Skogishuset på Campus Umeå.

[ Annons ]

Rättspraxis blir oklar på området efter att Kammarrätten i Stockholm nyligen fastslog att statliga Sveaskog inte är en upphandlande myndighet och att Kammarrätten i Sundsvall nu, utan redovisade skäl, gjort motsatt bedömning av Akademiska Hus. Det finns därför ingen enhetlig rättspraxis. För att få ett slutligt avgörande i högsta instans har Akademiska Hus beslutat att överklaga kammarrättens dom.

– Förutom oklar praxis anser vi inte att Kammarrätten har gjort en korrekt bedömning av den verksamhet som Akademiska Hus bedriver. Vi är inte en myndighet utan ett företag som verkar på marknadsmässig grund, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]