Publicerat 17 februari, 2021

Akademiska hus minskade nettoresultatet under 2020

Statliga fastighetsbolaget Akademiska hus, som äger samhällsfastigheter, redovisar högre hyresintäkter men ett lägre resultat under 2020 jämfört med året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 6 264 miljoner kronor (6 051), en ökning med 3,5 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 4 485 miljoner kronor (4 160).

Resultatet före skatt var 6 869 miljoner kronor (6 957), och efter skatt 5 440 miljoner kronor (5 658).

"Inom segmentet samhällsfastigheter, där i stort sett hela Akademiska Hus bestånd finns, har påverkan av den rådande pandemin varit begränsad under året", heter det.

Vid årets slut uppgick det bedömda marknadsvärdet för Akademiska Hus fastigheter till 99,6 miljarder kronor, en ökning med 9 procent jämfört med förra årsskiftet.

Akademiska hus föreslår en ökad utdelning på 2 142 miljoner kronor (1 905).

Akademiska hus, Mkr20202019Förändring
Hyresintäkter6 2646 0513,5%
Driftöverskott4 4854 1607,8%
Resultat före skatt6 8696 957-1,3%
Nettoresultat5 4405 658-3,9%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]