Skiss: Christensen & Co Arkitekter.
Publicerat 23 maj, 2016

Miljardinvesterar i campus Albano

Akademiska Hus investerar 2 990 miljoner kronor i den fortsatta utvecklingen av campus Albano i Stockholm. Området ska bli ett vetenskapligt nav med utbildningsmiljöer för över 15 000 studenter och forskare.

Den investering som nu beslutats är en delinvestering som omfattar tre byggnader för Stockholms universitet samt en byggnad för KTH. Byggnaderna kommer att bestå av både aktivitetsbaserade och traditionella kontors- och undervisningsmiljöer.

[ Annons ]

I byggnaderna kommer också finnas allmän service, däribland caféer och restauranger, och ett gemensamt undervisningslabb för Stockholms universitet och KTH.

Totalt kommer cirka 100 000 kvadratmeter universitetslokaler att byggas och cirka 1 000 studentbostäder.

– En mångfald av verksamheter bidrar till en levande miljö under dygnets alla timmar. Utvecklingen av campus Albano grundar sig i en socialekologisk stadsplanering där stor hänsyn tas inte bara till människan utan också till den biologiska mångfalden. Här planeras dessutom för mycket energisnåla hus med en närproducerad energiförsörjning, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus region Stockholm.

Arkitekter för universitetslokalerna är BSK Arkitekter och Christensen & Co Arkitekter.

Tidplan

Planerad första inflyttning bostäder: 2020

Planerad första inflyttning universitetslokaler: 2020

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]