I februari avgjorde kammarrätten att Akademiska Hus är en upphandlande myndighet och därför ska omfattas av lagen om offentlig upphandling. Nu beviljas bolaget prövning i Högsta förvaltningsdomstolen.
Publicerat 1 oktober, 2015

Akademiska Hus LOU-mål får prövas i högsta instans

I februari avgjorde kammarrätten att Akademiska Hus är en upphandlande myndighet och därför ska omfattas av lagen om offentlig upphandling. Nu beviljas bolaget prövning i Högsta förvaltningsdomstolen.

Kammarrättens dom rör ett mål där Konkurrensverket har ansökt om upphandlingsskadeavgift för Akademiska Hus generalentreprenad i samverkan avseende nya Skogishuset på Campus Umeå. Akademiska Hus har överklagat domen eftersom bolaget anser att rättspraxis är oklar på området efter att Kammarrätten i Stockholm nyligen fastslog att statliga Sveaskog inte är en upphandlande myndighet och att Kammarrätten i Sundsvall, utan redovisade skäl, gjort motsatt bedömning av Akademiska Hus. För att få ett slutligt avgörande i högsta instans har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att ta upp målet.

[ Annons ]

– Det är mycket glädjande att vi nu får prövningstillstånd. Förutom oklar praxis anser vi inte att kammarrätten har gjort en korrekt bedömning av den verksamhet som Akademiska Hus bedriver. Vi är inte en myndighet utan ett företag som verkar på marknadsmässig grund, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]