Skiss för ”Framtidens laboratorium” på Karolinska Institutet i Flemingsberg. Foto: LINK Arkitektur.
Publicerat 8 juni, 2016

Akademiska hus investerar i nytt laboratorium på KI

Karolinska Institutet bygger om delar av huvudbyggnaden i Flemingsberg till ”Framtidens laboratorium”. Akademiska Hus är med och investerar 320 miljoner kronor i projektet.

Ombyggnationen ska ge modernare laboratorie- och utbildningslokaler och omfatta cirka 12 300 kvadratmeter av byggnaden ANA8:s totala area om knappt 50 000 kvadratmeter.

[ Annons ]

Idag används lokalerna av Institutionen för laboratoriemedicin och Institutionen för odontologi. Genom ombyggnationen skapas mer resurseffektiva ytor som även ger plats för Centrum för infektionsmedicin, CIM.

– Idén är att skapa nya forskningsmiljöer som styrs av forskarnas gemensamma intressen, oavsett institutionstillhörighet. Labbet kommer därför att vara temaindelat och dessutom ska forskarna kunna dra fördel av den gemensamma tillgången av dyrbar laboratorieutrustning, säger professor Matti Sällberg, prefekt vid Institutionen för laboratoriemedicin vid Karolinska Institutet.

Idén är att skapa nya forskningsmiljöer som styrs av forskarnas gemensamma intressen, oavsett institutionstillhörighet

Ambitionen är att skapa en arbetsmiljö som kan stimulera uppkomsten av nya idéer genom nya kontakter och tvärinstitutionella möten.

Akademiska Hus investerar cirka 320 miljoner kronor i ombyggnationen som ställer högra krav på utformning och säkerhet för att kunna hantera KI:s avancerade forskning.

– Att vara med och bygga framtidens laboratorium och med det ge möjligheter för forskare att interagera och dela kunskap på ett nytt sätt känns väldigt bra. Detta kan förhoppningsvis öka förutsättningarna för Karolinska Institutet att bedriva ledande forskning och ge nya möjligheter att nå genombrott som förbättrar människors hälsa, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus region Stockholm.

Byggstarten är beräknad till sommaren 2016. Inflyttningen kommer att ske successivt och vara helt klar under vintern 2018.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]