Akademiska Hus förespråkar helhetslösningar där fastighetsägaren tar initiativ till multioperatörslösningar som täcker hela hus, säger Ulf Däversjö, direktör affärsteknik och utveckling, Akademiska Hus. Foto: Olof_Holdar
Publicerat 12 juni, 2024

Akademiska Hus: ”Vi har en explorativ inställning till 5G”

Hållbarhet, säkerhet och användarupplevelse står i fokus när Akademiska Hus utforskar möjligheterna med 5G. Ett arbete som leds av Ulf Däversjö.

Bakgrund: 5G och fastigheter

5G står för femte generationens mobilnät och aktiverades i stor skala i Sverige i maj 2020.  Som teknik är 5G på många plan överlägsen såväl 4G som wifi. Det är blixtsnabbt och har korta svarstider, vilket gör den perfekt för framtidens smarta internet of things-tjänster. Men 5G har samtidigt en rejäl nackdel. Signalen är för svag för att ta sig in i många byggnader, vilket gör att uppkopplingen kan försvinna om du bara går runt ett hörn.

För att användare ska kunna nyttja sina uppkopplade enheter utan signalförlust krävs att ett stort antal 5G-sändare installeras inomhus. Inom ramen för fastighetsbranschens digitaliseringsinitiativ REDI, Real Estate Digitalization Initiative, lanserade Fastighetsägarna tillsammans med ett antal fastighetsbolag och teknikföretag en gemensam branschstandard för att säkra 5G inomhus.

Fastighetstidningen har frågat några av de största fastighetsbolagen i Sverige om deras 5G-strategi. Först ut är Ulf Däversjö, direktör affärsteknik och utveckling, Akademiska Hus.

Ulf Däversjö konstaterar att en majoritet av den mobila trafiken nyttjas i inomhusmiljöer och att det därför är det viktigt att man so fastighetsägare har möjlighet och rådighet att jobba med frågan för våra hyresgästers bästa.

[ Annons ]

– Akademiska Hus har en explorativ inställning till 5G, där vi ser att 5G troligen kommer att få en stor påverkan på samhället och vara en central del av den framtida digitala infrastrukturen, både i inomhus- och utomhusmiljöer.

Akademiska Hus strategi handlar med andra ord till stor del om att utforska möjligheter och utmaningar.

– Och där vi har som mål att testa olika saker såsom att ansöka om tillstånd för privat 5G-nät och testa en multioperatörslösning med hjälp av en neutral host. Det senare har vi gjort tillsammans med KTH och RISE för att utvärdera teknik, användarfall och affärsmodeller. Vi har även fört samtal med samtliga operatörer i olika sammanhang för att hitta möjliga test eller användarfall där vi kan utforska hur dessa lösningar ska kunna se ut, säger Ulf Däversjö.

Det finns också säkerhetsmässiga möjligheter som att inte behöva använda exempelvis flera olika wifi när vi rör oss allt mer mellan olika platser i det nya arbetslivet

Som han ser det är utvecklingen en viktig del av framtidens digitala infrastruktur, och inte en konkurrensfördel för enskilda fastigheter.

– Därför har vi också samverkat med andra fastighetsbolag inom ramen för REDi.City för att dela insikter och lärdomar med varandra. Målet med dessa aktiviteter har varit att skapa så mycket kunskap och handlingsutrymme som möjligt för fastighetsägare att vara en del av att möjliggöra 5G överallt i Sverige, inte bara utomhus.

Hur ska det möjliggörandet se ut?

– Akademiska Hus förespråkar helhetslösningar där fastighetsägaren tar initiativ till multioperatörslösningar som täcker hela hus eftersom detta skapar möjligheter till välordnade, högpresterande och energieffektiva lösningar som dessutom kan delas av flera hyresgäster. Stort fokus ligger på att få med oss Sveriges operatörer i denna utveckling för att kunna skapa de förutsättningar som vi vill ha möjlighet att ge våra hyresgäster, säger Ulf Däversjö.

Han tror att möjligheterna främst inte återfinns i att utveckla bolagets egna fastigheter.

– Vi ser det snarare som en infrastruktur som kan stödja våra hyresgäster och användare i deras utveckling och nyttjande av digitala tjänster.

Men visst finns det möjlighet till innovation även i det egna beståndet. Ulf Däversjö ser främst hållbarhetsmässiga möjligheter, som att kunna minska energiåtgången och hålla nere kabeldragning och annan utrustning i husen.

– Men det finns också säkerhetsmässiga möjligheter som att inte behöva använda exempelvis flera olika wifi när vi rör oss allt mer mellan olika platser i det nya arbetslivet, samt en förbättrad användarupplevelse genom att förenkla nyttjandet av digitala tjänster som kräver stabil uppkoppling och exempelvis förenkla för tillfälliga besökare och våra coworkingmedlemmar.

Kan du ge några konkreta exempel på vad ni gjort hittills?

– Vi medverkar i 5Green Smart Buildings (Vinnovafinansierat projekt tillsammans med KTH, RISE och Proptivity). Vi har också stöttat hyresgäst i samband med byggande av forskningsanläggning för 5G. Vi har ansökt om lokala tillstånd för privat 5G. Dessutom har vi deltagit aktivt i framtagandet av 5G-rapport tillsammans med REDi.City, och stöttar Fastighetsägarnas Sverigemodell.

[Läs relaterade artiklar]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]