Foto: Fastighetsägarna
Publicerat 27 juni, 2018

Airbnb inte så utbrett i våra storstäder

Barcelona har lika många besökare per invånare som Stockholm men uthyrningen av boenden på Airbnb är fyra gånger större i den spanska staden. Hyresgästföreningen pekar på att fler ägarlägenheter kan leda till ökad ”hotellifiering”.

För att få en bättre bild och en möjlighet att jämföra med andra europeiska länder har Hyresgästföreningen tagit fram en rapport kring korttidsuthyrning genom Airbnb och dess genomslag i sex olika städer, Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo, Berlin och Barcelona.

[ Annons ]

Tydligt är att korttidsuthyrning inte är så utbrett i Sveriges storstäder. Endast 0,5 procent av beståndet används i dagsläget för korttidsuthyrning och bara runt 15 procent av uthyrarna är professionella korttidsvärdar, det vill säga hyr ut fler än ett objekt. I Barcelona, en stad som har lika många besökare som Stockholm räknat per invånare, har över tio procent av beståndet använts till korttidsuthyrning vid ett eller annat tillfälle och över 60 procent av värdarna är professionella. Motsvarande siffra i Stockholm är 2,63 procent.

– Man kan anta att incitamenten för att hyra ut i andra hand är större i Barcelona där inkomster är lägre och där även hotellen har högre beläggningsgrad än Stockholm. Därför är det intressantare att titta på Oslo som trots att det är färre besökare än Stockholm har en uthyrning som är drygt dubbelt så hög (5,6 procent av det totala bostadsbeståndet), säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

Hans analys är att våra större städer skulle ha samma andel korttidsuthyrningar som Oslo förutsatt att bostadsmarknaden, likt i Norge, till största delen bestod av ägarlägenheter med fri uthyrning.

Rapporten har inga uppgifter om hur stor andel av lägenheterna som ligger ute på Airbnb som är hyresrätter respektive bostadsrätter, den typen av information finns inte.

– Man får anta att det är rätt få hyresrätter eftersom korttidsuthyrning kräver godkännande av hyresvärden där de flesta avslår en begäran, säger Martin Hofverberg.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]