Snömätaren kan ge en beräkning på hur mycket och hur tung snö som ligger på taken. Foto: Mostphotos.
Publicerat 3 april, 2024

AI-modell ska förebygga takskador orsakade av snö

Forskare har tagit fram en AI-modell som kan mäta vikten på snö, och därmed ge en möjlighet att förhindra skador på byggnader och rasolyckor.

Mycket och tung snö påverkar både trafiksäkerhet och byggnader. Nu har forskare vid forskningscentret STC på Mittuniversitetet och Härnösandsföretaget Starbit skapat en AI-modell som kan beräkna mängden snö på taken.

– Det är en ny och banbrytande teknik som kommer att vara mycket användbar i en framtid där klimatförändringarna kan orsaka kraftiga snöfall och stora temperaturväxlingar som gör snön blöt och därmed ökar snölasten. Bara den senaste vintern har vi upplevt att byggnader rasat, och även om det kan finnas flera anledningar till det vet vi att utmaningar av det här slaget kan öka, säger Mattias O´Nils, professor i elektroniksystemkonstruktion och ledare för STC forskningscentrum.

[ Annons ]

STC och Starbit har tidigare tillsammans utvecklat en snödjupsmätare som med hjälp av sensorteknik gjort det möjligt att i realtid mäta snödjup på ett tillförlitligt sätt. Det har underlättat och effektiviserat snöröjningen och förbättrat säkerheten på vägar och trottoarer i de kommuner som använt mätaren.

Med hjälp av mätvärden om volymen på snön från snödjupsmätaren och mätdata om väder, kan deras AI-modell beräkna hur mycket snön väger, så kallad snölast. Snömätaren kan då ge en beräkning på hur mycket och hur tung snö som ligger på taken så att man får en indikation om när det är dags att skotta. Tekniken hjälper på så sätt till att minska risken för rasolyckor och skador på byggnader.

– Det är ett spännande och viktigt framsteg för vår forskning och utveckling på Starbit. Genom att integrera den här mättekniken för snövikt i våra system finns nu fungerande lösningar för att hantera snörelaterade risker och öka säkerheten, säger Michael Jakobsson, säljchef på Starbit.

Resultaten visar den stora potential som finns i att kombinera AI, IoT (Internet of things) och sensorteknik, där samarbetet mellan forskare på Starbit och Mittuniversitetet och även forskare vid universitetet i italienska Salerno, bidragit.

Utvecklingen av snödjupsmätaren och dess funktionalitet har genomförts inom det Vinnova-finansierade forskningsprojektet IoT för smart snöröjning, och samverkansprojekt DIGIT – Hållbar Digital Transformation, där ett 20-tal organisationer i Jämtlands och Västernorrlands län deltar.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]