[ Annons ]

Drottninggatan 79 är en av Malmegårds fastigheter. Foto: Malmegårds.
Publicerat 18 januari, 2021

AI-lösning gav Malmegårds koll på temperaturen

Malmegårds har jobbat hårt med att få ned sin energiförbrukning. När man dessutom installerade en AI-baserad IoT-lösning kom de riktigt stora vinsterna, med smidigare dialog med de boende som bonus.

Att energieffektivisera ett flerfamiljshus sparar inte bara pengar åt fastighetsägaren, utan är även en klimatsmart åtgärd. Och regeringen, tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna föreslog så sent som i september ett stöd på 900 miljoner kronor 2021, 2,4 miljarder miljoner kronor 2022 och 1 miljard kronor 2023 för att skapa bättre förutsättningar för energieffektivisering i flerbostadshus. Man hoppas även att investeringen ska underlätta för nödvändiga renoveringar, eftersom dessa åtgärder ofta är utförs vid samma tillfälle.

Malmegårds Fastighets AB i Stockholm har arbetat målmedvetet för att få ned sin energiförbrukning, under hela 30 år. Man har exempelvis utfört tilläggsisolering av vindar, tätat fönster, installerat ventilationsaggregat med hög värmeåtervinning, samt solceller och effektiv styrning. Sedan 2019 har man dessutom installerat den AI-baserade IoT-lösningen Leanheat som övervakar, styr och optimerar inomhustemperaturen i fastigheterna. 

[ Annons ]

Sedan dess har bolaget sett en signifikant nedgång av energiförbrukningen samtidigt som den självlärande mjukvaran har hjälpt till att minska effekttopparna, enligt Fredrik Håkansson, vd på Malmegårds Fastighets AB.

– När man styr värmen utifrån utomhustemperaturen, som man vanligtvis gör, leder det till att man vissa dagar tillför för mycket energi. Nu när vi styr utifrån inomhustemperaturen kan vi sätta 21 grader och sedan reglerar systemet självt för att nå inställd inomhustemperatur, säger han.

Sedan installationen av Leanheat har Malmegårds Fastighets sparat energi i stort sett året om, men framför allt på våren när lägenheterna har stor solinstrålning. 

– Men vi ser även att vi sparar energi under hösten och vintern vilket är väldigt roligt. Totalt ser vi en nedgång i energiförbrukning på 8 procent (normalårskorrigerade värden), jämfört med förra året. Och då ligger vi ändå sedan tidigare på en väldigt låg nivå tack vare att vi har jobbat målmedvetet under en lång tid, säger Fredrik Håkansson.

Tack vare Leanheat har Malmegårds Fastighets kunnat bygga vidare på det befintliga styrsystemet genom installation av sensorer i varje lägenhet som gör det möjligt att övervaka såväl temperatur- som fuktutvecklingen i realtid. Detta har även underlättat kommunikation med hyresgästerna. 

– Det är en stor fördel med det här systemet. Vi har sensorer i varje lägenhet och ser vilken temperatur de har, och det har förenklat väldigt mycket i kommunikationen med hyresgästerna. Men det är samtidigt viktigt hur man kommunicerar med dem, och inte bara säger att ”så här är det”, utan ha en ödmjuk inställning till vad hyresgästerna upplever för inomhusklimat. Jag skulle säga att de allra flesta godtar den uppmätta temperaturen när vi pratar med dem om systemet, säger Fredrik Håkansson.

Malmegårds Fastighets har gått igenom systemet och då upptäckt att ett det finns ett fåtal lägenheter som har en lägre temperatur jämfört med övriga lägenheter. De kommer nu som ett andra steg att reglera in dessa lägenheter för att få en jämnare temperatur i fastigheterna och på så sätt kunna fortsätta resan med att effektivisera energianvändningen. I övrigt jobbar de vidare med energibesparingar på andra plan, även om det börjar bli svårare att hitta enkla saker att åtgärda. 

– Vi jobbar även mycket med att optimera ventilationen. I de fastigheter de har mekanisk till och frånluft ser de ett utrymme för fortsatt optimering. Vidare arbetar Malmegårds med att täta fönster och portar för att undvika kallras. Men det blir svårare och svårare när man har jobbat så aktivt med det här som vi har gjort i så många år.  Men samtidigt utmanar vi oss själva hela tiden för att hitta nya vägar framåt, säger Fredrik Håkansson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]