Foto: Stockholms handelskammare
Publicerat 20 oktober, 2017

”Vi måste göra det attraktivt att bygga i förorten”

Han blev utnämnd till Superkommunikatör av Näringslivet och var initiativtagare till politikerveckan i Järva. Nu tar Ahmed Abdirahman steget in på Stockholms handelskammare, där fokus blir integrationsfrågor.

Stockholms handelskammare ska fördjupa sitt arbete på integrationsområdet och du blir ansvarig för det. Vad blir ditt fokus?

[ Annons ]

– Dels kommer jag från målgruppen och områdena det handlar om, såg jag tror att jag har en kulturell och språklig förståelse för de här frågorna. Fokus kommer att ligga på hur vi kommunicerar de här frågorna, att bygga broar.

Vad blir det största hindret?

– Det finns ett problem med säkerhet i vissa förorter. Men där finns samtidigt en massa potential med lågt hängande frukt som det gäller att ta vara på. Hur gör vi de här områdena till tillväxtområden i stället för problemområden? Målet för alla företag, vare sig de finns inne i stan eller ute i förorten är att växa. Hur ordnar vi det?

Hur ser du på bostadssituationen i förorterna?

– Det finns behov av att renovera och effektivisera beståndet i miljonprogrammet. Hur gör vi det på bästa sätt? Det behövs en fruktbar och ömsesidig dialog.

Och nybyggnationer av hyresrätter?

– Det byggs bara i attraktiva områden, som förtätas mer och mer. Ute i förorten bor det resurssvaga grupper av människor, och de har det största behovet av bostäder. Vi måste skapa ett ekosystem som gör det attraktivt att bygga i förorten. Det finns stora möjligheter att göra affärer där, och att bygga bra och hållbart.

Genom investeringsstöd?

– Jag tror vi måste titta på flera olika sätt att bygga billigare. Vi tillhör en generation som inte har föräldrar som har råd att låna oss pengar till de 15 procenten som krävs vid ett bostadsköp. Det är en stor fråga, sett till demokrati och rättvisa. Vi är alla är svenskar och har rätt till ett boende. Och om Stockholm ska kunna konkurrera med andra städer i Europa så måste vi ha en bra bostadsmarknad.

De här frågorna har varit på tapeten under många år, utan att någon hittat en lösning. Är du hoppfull inför din nya uppgift?

– Hoppfull? Jag är jättehoppfull! Annars kan man inte jobba med det här. Det är stora frågor som har stor betydelse. Gör vi det rätt och tillsammans så kommer Sverige vara i topp i världen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]