Byggbolaget Åhlin & Ekeroth har fått i uppdrag, av det kommunägda företaget Sankt Kors, att bygga kvarteret Verkstaden, i Linköping. Kvarteret är det första området av fyra i samverkansprojektet Ebbepark.
Publicerat 1 mars, 2018

Åhlin & Ekeroth bygger första kvarteret i Ebbepark

Byggbolaget Åhlin & Ekeroth har fått i uppdrag, av det kommunägda företaget Sankt Kors, att bygga kvarteret Verkstaden, i Linköping. Kvarteret är det första området av fyra i samverkansprojektet Ebbepark.

Ebbepark byggs längs med Westmansgatan i Linköping i det tidigare industriområdet Wahlbecks Företagspark. Sankt Kors Fastighets AB är beställare och entreprenaden uppgår till 300 miljoner kronor och utförs som så kallad totalentreprenad i samverkan. Avtalet mellan Sankt Kors och Åhlin & Ekeroth omfattar bland annat tre kontorshus, en träningsanläggning och ett Expohus.

[ Annons ]

Totalentreprenad i samverkan innebär ett nära samarbete mellan Åhlin & Ekeroth och beställaren, som tillsammans ansvarar för hela processen från projekteringen till byggnationen.

–Vi har genomfört flera lyckade samverkansprojekt under senare år och är glada att Sankt Kors valt denna entreprenadform. Den innebär att vi som byggare kommer in tidigt i projektet och att såväl vår som beställarens kompetens tas till vara redan i projekteringsfasen, kommenterar Göran Lundström, vd för Åhlion & Ekeroth.

– Vi har medvetet valt samverkansentreprenad eftersom olika aktörer kan hitta bättre lösningar tillsammans än var och en för sig. Detta skapar också en mer kostnadseffektiv byggprocess, säger Peter Nilsson som är projektchef för Ebbepark.

Projektet förhåller sig till ett hållbarhetsprogram, med högt ställda krav inom en mängd områden. Kraven innefattar bland annat: minskad klimatpåverkan och smart dagvattenhantering. Alla aktörer i projektet uppmanas därför att testa nya lösningar, produkter och tjänster som kan bidra till bättre hållbarhet. Ebbepark utvecklas av kommunägda bolagen Sankt Kors och Stångåstaden tillsammans med Linköpings kommun, Tekniska verken, Science Park Mjärdevi, Lejonfastigheter och Linköpings universitet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]