[ Annons ]

Illustration: Dennis Eriksson.
Publicerat 3 november, 2016

Agera snabbt och tydligt vid missbruk

Att upptäcka och hantera missbruk bland medarbetare är något som arbetsgivare då och då ställs inför. När det upptäcks är det viktigt att agera snabbt och tydligt.

Det är svårt att upptäcka missbruk bland medarbetare. Typiska tecken är hög frånvaro, sena ankomster och humörsvängningar. Ofta försöker medarbetaren dra sig undan och presterar allt sämre.

[ Annons ]

Så snart du misstänker ett missbruk gäller det att agera, men ditt engagemang och stöd som arbetsgivare är viktigt. Redan i det första samtalet ska du vara tydlig med vad du har upptäckt genom att ge konkreta exempel på dina misstankar. Var rak, ärlig och gör klart vilka krav du ställer och vad som förväntas av medarbetaren. Berätta att du vill ge stöd och hjälp, att du är bekymrad över situationen. Men var också beredd på att med­arbetaren kommer att förneka sina problem genom bortförklaringar och kanske uppvisa ett aggressivt beteende.

Ställ krav och uppmana medarbetaren att uppsöka professionell hjälp via företagshälso­vården. I vissa fall behöver rehabilitering påbörjas omgående om ett beroende har konstaterats. Boka in uppföljningssamtal och utvärdera hur det går.

Fastigo personal porträtt 121212
Susanne Svensson Rådgivare, förhandlare och hr-konsult 08-676 69 05 susanne.svensson@fastigo.se

Missbruksproblem hos en medarbetare är ett allvarligt arbetsmiljöproblem som ökar risken för ohälsa och olycksfall, både för den enskilde individen och för kollegorna.

Som arbetsgivare kan du förebygga missbruk genom att anta en alkohol- och drogpolicy med tydliga rutiner där hälsa och säkerhet är i fokus.

  • Erbjud regelbundna hälsoundersökningar inklusive frågor om alkohol- och drogvanor.
  • Installera alkolås i samtliga fordon och i vissa situationer kan säkerhetskrav göra det nödvändigt med alkohol- och drogtester.
  • Se över de interna reglerna för alkoholförtäring i samband med representation, konferenser och kurser.
  • Utbilda chefer i missbruksfrågor och ge stöd inför samtal.

Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation är det självklara valet för arbets-givare i fastighetsbranschen. Vi ger råd och stöd i arbets-givarfrågor och i ledarskapet. Du hittar oss också på: Twitter: Fastigo_org | Facebook: Fastigo |  LinkedIn: Fastigo

Print

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]