[ Annons ]

Lagom till julhandeln nästa år ska Göteborgs nya handelsfastighet Glasiären stå klar i centrala Älvstaden, ett område som tros bli ett framtida nav i det nya Göteborg.
Publicerat 6 februari, 2013

AF Gruppen uppför Göteborgs nya handelsfastighet Glasiären

Lagom till julhandeln nästa år ska Göteborgs nya handelsfastighet Glasiären stå klar i centrala Älvstaden, ett område som tros bli ett framtida nav i det nya Göteborg.

AF Gruppen har tecknat avtal med AF Fastighet 1380 AB för att bygga en ny kommersiell byggnad i Göteborg.

[ Annons ]

Byggnaden, med en uthyrbar area på 12 700 kvm, kommer att bestå av fem plan med kontor, handel och motionslokaler samt ett källarplan med parkering. Arbetet med slutförande av hyreskontrakt pågår.

Glasiären kommer att byggas enligt principerna för Miljöbyggnad med höga krav på energieffektivitet, hållbarhet och innemiljö. Byggnaden får en säregen arkitektonisk utforming och är centralt placerad i Centrala Älvstaden, som är det framtida navet i det nya Göteborg. Intill pågår byggandet av den nya stadsdelen Kvillebäcken med bland annat 2 000 nya bostäder.

AF Gruppen äger 1/3 av AF Fastighet 1380 AB. Övriga deltagare i investorgruppen på byggherresidan är Brødrene Jensen och EKO Eiendom.

Projektet kommer att utföras som en totalentreprenad av AF Bygg Göteborg och avtalet har en värde på ca. 240 MSEK. Grundläggningarbetena startar i slutet av februari 2013 och byggnaden skall vara inflyttningsklar i december 2014.

– Uppdraget är viktigt för vår bygg- och projektutvecklingsverksamhet i Sverige och vi ser fram emot att utveckla och bygga ett nytt landmärke i ett spännande område av Göteborg tillsammans med våra samarbetspartners, säger Pål Egil Rønn, AF Gruppens koncernchef.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]