Advokatbyrån Mannheimer Swartling har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Jernhusen om att hyra nästan hälften av ytan i Glasvasen. Byrån är den första hyresgästen i det nya kontorshuset i Malmö.
Publicerat 24 juni, 2014

Advokatbyrå första hyresgästen i Glasvasen

Advokatbyrån Mannheimer Swartling har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Jernhusen om att hyra nästan hälften av ytan i Glasvasen. Byrån är den första hyresgästen i det nya kontorshuset i Malmö.

Mannheimer Swartling Advokatbyrås Malmökontor planerar som första hyresgäst att flytta in i början av 2016 i det nya kontorshuset Glasvasen. Advokatbyrån har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Jernhuset om att hyra 2 600 kvadratmeter på de översta 2,5 våningsplanen, vilket motsvarar cirka 40 procent av den uthyrningsbara ytan. Det kommer finnas arbetsplatser för ca 80 personer.

[ Annons ]

Glasvasen byggs vid centralstationsområdet och kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM-SE, nivå Excellent. Jernhusen har tecknat ett så kallat grönt hyresavtal vilket innebär att fastighetsägare och hyresgäst samarbetar för att minska miljöpåverkan.

Jernhusen har påbörjat arbetet med nästa hus i utbyggnaden av centralstationsområdet Södra Nyhamnen i Malmö.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]