Publicerat 1 juni, 2020

Active Properties rapporterar ett ökat nettoresultat på 8,6 miljoner kronor – ingen utdelning

Fastighetsbolaget Active Properties redovisar högre nettovinst under 2019.

Driftnettot uppgick till 38,0 miljoner kronor (34,5), en ökning med 10,1 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 11,2 miljoner kronor (7,5).

Resultatet efter skatt blev 8,6 miljoner kronor (4,7), en ökning med 83,0 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 22,7 miljoner kronor (16,6).

Likvida medel uppgick till 13,3 miljoner kronor (4,6).

Ingen aktieutdelning föreslås. Detta sker som en försiktighetsåtgärd och man flaggar för att man kan komma att kalla till extra stämma senare under året.

Active Properties, Mkr20192018Förändring
Driftöverskott38,034,510,1%
Resultat före skatt11,27,549,3%
Nettoresultat8,64,783,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet22,716,636,7%
Likvida medel13,34,6189,1%

https://www.activeproperties.se/wp-content/uploads/2020/06/APROP-%C3%85R-2019.pdf

Love Josefsson
love@finwire.se, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]