Publicerat 9 september, 2020

Active Properties ökade förvaltningsresultatet under första halvåret

Fastighetsbolaget Active Properties redovisar ökat förvaltningsresultat under första halvåret.

Hyresintäkterna uppgick till 27,1 miljoner kronor (27,3), en minskning med 0,7 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 20,3 miljoner kronor (19,0), en ökning med 6,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 14,8 miljoner kronor (13,3), en ökning med 11,3 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 6,6 miljoner kronor (5,2).

Likvida medel uppgick till 23,4 miljoner kronor (4,7).

"Perioden kännetecknas av fortsatt god intjäning och resultat. Bland annat steg förvaltningsresultatet med 11 procent jämfört med föregående år och resultatet före skatt förbättrades med 28 procent. Även finansiellt är bolagets ställning fortsatt stark med en räntetäckningsgrad på 6,4 gånger och en synlig soliditet på drygt 26 procent. I Soft Center har efterfrågan på lokaler minskat något, huvudsakligen som en konsekvens av pandemin men även på grund av en minskad inflyttning till kommunen. Samtidigt har en del av de omflyttningar och hyresgästanpassningar som genomförts kunnat ske till högre hyresnivåer och till i genomsnitt längre kontraktstider. Hyresnivåerna har kunnat justeras upp tack vare att lokalstandarden, via ombyggnader och investeringar, samtidigt förbättrats. En omflyttning av hyresgäster har också skapat bättre förutsättningar för att kunna erbjuda större sammanhängande ytor vilket efterfrågas från framförallt från skola och utbildningsverksamhet, både i kommunal och privat regi," skriver bolaget.

Active Properties, MkrH1-2020H1-2019Förändring
Hyresintäkter27,127,3-0,7%
Driftöverskott20,319,06,8%
Förvaltningsresultat14,813,311,3%
Resultat före skatt6,65,226,9%
Likvida medel23,44,7397,9%

Love Josefsson
love@finwire.se, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]