Publicerat 9 augusti, 2021

Active Properties nettoresultat nära oförändrat för helåret 2020 – föreslår utdelning om 0,05 kronor

Fastighetsbolaget Active Properties redovisar ett nära oförändrat nettoresultat under helåret 2020 jämfört med samma period året innan. Vidare föreslår styrelsen en utdelning om 0,05 kronor per aktie. Det framgår av årsredovisning för 2020.

Driftnettot uppgick till 39,2 miljoner kronor (38,0), en ökning med 3,2 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 28,3 miljoner kronor (27,5). Resultatet efter skatt blev 25,9 miljoner kronor (26,0), en minskning med 0,4 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 33,8 miljoner kronor (26,5).

Likvida medel uppgick till 6,5 miljoner kronor (13,3).

Bolaget bytte från och med årsbokslutet 2020 till redovisningsstandarden IFRS för att "bättre synliggöra bolagets starka finansiella ställning", enligt vd Sven-Olof Linderoth.

Linderoth kommenterar att coronapandemin endast påverkat bolaget i mycket begränsad utsträckning.

Bolaget informerar även att styrelsen kommer att föreslå att årsstämman beslutar om en utdelning på 0,05 kronor per aktie.

"Det a?r mycket tillfredsta?llande att inleda 2021 med starka finanser, flera nya intressanta byggnadsprojekt och fo?rva?rv samt en stabil och va?l fungerande organisation. Mot den bakgrunden a?r fo?rutsa?ttningarna goda fo?r att vi skall kunna fortsa?tta arbetet att utveckla bolaget och leverera en god va?rdetillva?xt och resultat a?ven under innevarande a?r", kommenterar Linderoth.

Active Properties, Mkr2 0202 019Förändring
Driftöverskott39,238,03,2%
Resultat före skatt28,327,52,9%
Nettoresultat25,926,0-0,4%
Kassaflöde från löpande verksamhet33,826,527,5%
Likvida medel6,513,3-51,1%

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]