Publicerat 5 oktober, 2021

Active Properties minskade förvaltningsresultatet under första halvåret

Fastighetsbolaget Active Properties redovisar ett lägre förvaltningsresultat under första halvåret, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 28,2 miljoner kronor (27,1), en ökning med 4,1 procent mot föregående år. Enligt bolaget har hyresintäkterna minskat något i Soft Center som en konsekvens av det försämrade hyresläget.

Driftnettot uppgick till 20,4 miljoner kronor (20,3).

Förvaltningsresultatet uppgick till 14,6 miljoner kronor (14,8).

Resultatet före skatt var 17,7 miljoner kronor (34,6).

"Resultatet före skatt är lägre än jämfört med samma period föregående år. Skillnaden består huvudsakligen i att uppskrivning av fastigheternas verkliga värden är lägre än föregående period", skriver bolaget.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 5,06 kronor (4,62).

Under utsikter skriver bolaget att prognosen för helåret är behäftad med en större osäkerhet än under normala marknadsförutsättningar.

”Skulle bolaget lyckas undvika hyrestapp och stigande vakanser är bedömningen att tidigare lämnad prognos för året kvarstår dvs ett förvaltningsresultat som uppgår till knappt 30 miljoner kronor med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv”, skriver Active Properties.

Active Properties, MkrH1-2021H1-2020Förändring
Hyresintäkter28,227,14,1%
Driftöverskott20,420,30,5%
Förvaltningsresultat14,614,8-1,4%
Resultat före skatt17,734,6-48,8%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor5,064,629,5%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]