Publicerat 24 mars, 2021

Acrinovas styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i fastighetsbolaget Acrinova kallas till årsstämma torsdagen den 22 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 40 öre per aktie, med halvårsvis utbetalning på vardera 20 öre per aktie.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen. Det innebär omval av styrelseledamöterna Ylwa Karlgren, Claes Olsson, Joakim Stenberg och Mats Nilstoft. Omval föreslås av Mats Nilstoft till styrelseordförande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande högst 13 miljoner aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]