Publicerat 26 februari, 2021

Acrinova ökade förvaltningsresultatet under fjärde kvartalet, sätter nytt mål för fastighetsvärdet

Fastighetsbolaget Acrinova redovisar ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet jämfört med perioden innan. Också hyresintäkterna var högre under kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 15,1 miljoner kronor (9,3), en ökning med 62,4 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 3,0 miljoner kronor (0,2).

Resultatet före skatt var 33,2 miljoner kronor (19,3).

Resultatet efter skatt blev 25,3 miljoner kronor (16,9), och per aktie 1,23 kronor (1,01).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 24,76 kronor (22,79).

Under förslag till utdelning står det att denna kan bli på antingen 0,40 eller 0,80 kronor per aktie. Det som avgör är ifall extra bolagsstämman den 1 mars röstar om en fondemission eller inte. Om den röstar i enlighet med styrelsens förslag om fondemissionen blir utdelningen 0,40 kronor per aktie, om inte så landar den på 0,80 kronor per aktie. Utdelningen förra året var på 0,40 kronor per aktie.

Vd Ulf Wallén sätter ett nytt mål för fastighetsvärdet, som förra året uppgick till 864 miljoner kronor, för kommande femårsperioden.

"Acrinovas resa inleddes för drygt fem år sedan och vi har haft en stadig tillväxt sedan dess. Jag vill nu sätta ribban för vår nästa femårsperiod. Målet är en väsentligt större fastighetsportfölj med ett fastighetsvärde på cirka 2 miljarder inom ett par år och 4 miljarder efter ytterligare några år", säger Wallén.

Acrinova, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter15,19,362,4%
Förvaltningsresultat3,00,21 400,0%
Resultat före skatt33,219,372,0%
Nettoresultat25,316,949,7%
Resultat per aktie, kronor1,231,0121,8%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor24,7622,798,6%
Utdelning per aktie, kronor0,40

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]