Publicerat 14 september, 2020

Acrinova köper fastigheter och mark för utveckling för sammanlagt 34 miljoner kronor (uppdatering)

(Tillägg sista stycket)

Fastighetsbolaget Acrinova meddelar att bolaget ingått avtal om förvärv av två fastigheter inom Acrinovas geografiska upptagningsområde för sammanlagt 34 miljoner kronor.

Topplocket 4 i Malmö är en fullt uthyrd industrifastighet i Toftanäs med en tomtareal på 3 020 kvm varav 911 kvm kontor och 800 kvm lager. Acrinova förvärvade Topplocket 4 av Ateneum Fastigheter AB för köpeskillingen 28 miljoner kronor.

Hästhoven 6 i Åstorp är ett utvecklingsområde för bostadsbyggande, där Acrinova planerar att uppföra en nybyggd hyresfastighet om 54 lägenheter. Acrinova förvärvade Hästhoven 6 i Åstorp av Malmöhus Invest för 6 miljoner kronor.

Köpeskillingen för fastigheterna uppgår till sammanlagt 34 miljoner kronor, varav cirka 3,1 miljoner kronor kommer att finansieras genom en riktad emission av totalt 130 000 aktier i Acrinova om 24 kronor per aktie, och resterande 30,9 miljoner kronor betalas kontant från dels Acrinovas egna kassa och dels genom banklån.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]