Publicerat 19 april, 2021

Acrinova kallar till extra stämma den 6 maj för att besluta om företrädesemission

Aktieägarna i fastighetsbolaget Acrinova kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 6 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Stämman föreslås godkänna den föreslagna företrädesemissionen. Sju befintliga aktier ger rätt att teckna två nyemitterade aktier till teckningskursen 11 kronor per aktie. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 130 miljoner kronor före emissionskostnader.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]