Publicerat 16 december, 2020

Acrinova avslutar avtal med förvaltningskund, ökar fokus på egna fastigheter

Fastighetsbolaget Acrinovas avtal med Norama Real Estate avslutas per den 30 december efter att Norama sålt sina fastigheter. Acrinova avser att i samband med förändringen ytterligare öka fokus på sin fastighetsexpansion, i enlighet med rådande affärsstrategi. De framgår av ett pressmeddelande.

Acrinova har innehaft ett förvaltningsuppdrag åt fastighetsfonden Norama Real Estate sedan 2016, ett uppdrag som nu upphör i samband med att fonden stängs ner. Detta förväntas innebära att Acrinova förlorar externa förvaltningsintäkter om 11 miljoner kronor på årsbasis. Uppsägningstiden för avtalet är sex månader, vilket medför att intäktsbortfallet 2021 blir 5,5 miljoner kronor och inträffar under andra halvåret.

Acrinova kommer i samband med att avtalet upphör att ta ytterligare steg för att öka det egna fastighetsbeståndet, i enlighet med tidigare kommunicerad tillväxtstrategi. Bolaget bedömer att nya förvärv och fortsatt expansion under 2021 fullt ut kompenserar intäktsbortfallet från det avslutade avtalet med Norama Real Estate.

- Vi tar nu tillfället i akt att lägga om verksamheten något, om än i linje med vår tidigare kommunicerade tillväxtstrategi. Vi är övertygade om att ett ökat fokus på förvärv, projektutveckling och förädling kommer stärka bolaget, säger Ulf Wallén, vd på Acrinova.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]