Publicerat 14 december, 2020

Acceptansgraden 97,9 procent i Aros Bostads utbyteserbjudande till nya preferensaktier

Acceptansgraden i Aros Bostads utbyteserbjudande av preferensaktier till nya preferensaktier uppgår till cirka 97,9 procent.

Det slutliga resultatet visar att 4 794 471 befintliga preferensaktier lämnats in för inlösen och att den efterföljande teckningen varit för 4 890 279 nya preferensaktier.

Bolaget har vidare även beslutat om att tilldela 654 510 nya preferensaktier inom ramen för den riktade emissionen. Emissionen tillför bolaget cirka 53 miljoner kronor före relaterade transaktionskostnader.

Utspädningseffekten från utbyteserbjudandet och den riktade emissionen är cirka 2 procent av aktiekapitalet och 0,2 procent av rösterna i bolaget.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]