Bild: Örebro kommun
Publicerat 26 september, 2018

800 nya bostäder i Örebro

Området Ormesta i Örebro växer med 800 nya bostäder. Örebro kommun hoppas att arbetet med markanvisning och byggstart ska ske senast 2021.

Förutom de 800 bostäderna ska även en förskola och en ny stadsdelspark anläggas. Och det nya området ska bestå av såväl villor och radhus som kedjehus och flerbostadshus, med mindre inslag av kommersiella lokaler.

[ Annons ]

– Det nya bostadsområdet är en pusselbit för att klara den fortsatta bostadsförsörjningen och stärka Örebros tillväxt, säger Patrik Kindström, avdelningschef på Stadsbyggnad.

Området kommer att knyta ihop landsbygd och stad, men ska fortsättningsvis behålla sin lantliga karaktär med öppna landskap. Detta ska exempelvis ske genom valet av färg och material.

– Förhoppningen är att arbetet med gator och ledningar, markanvisning samt byggstart kan ske 2020/2021 och att en första inflyttning kan göras under 2022/2023, säger Ulf Nykvist, planhandläggare på Stadsbyggnad.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]