Foto: Johnér Bildbyrå
Publicerat 15 mars, 2018

”800 000 lägenheter behöver renoveras”

Runt 800 000 lägenheter behöver renoveras i Sverige, varav 300 000 akut. Detta enligt Installatörsförtagen och Sveriges Byggindustriers nya rapport Renoveringskompetens.

Enligt rapporten är en stor del av de 300 000 lägenheter som är i behov av akut renovering belägna i miljonprogrammen, mycket tack vare brist på lönsamhet i renoveringarna.

[ Annons ]

–Detta drabbar självfallet invånarna i form av dålig boendemiljö och ökad segregation, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen.

Rapporten pekar även på en kompetensbrist både hos beställare och utförare.

– Bristen på långsiktig underhållsplanering är mest påtaglig i det kommunala beståndet där man ju också byter styre vart fjärde år. Här saknas långsiktighet. Har kommunernas bostadsbolag ekonomin för denna nödvändiga sociala insats? Vilken kompetens krävs för att genomföra renoveringarna? Om vi ska klara bostads- och energieffektiviseringsmålen behöver politikerna agera nu men också ta fram en plan som sträcker sig längre fram i tiden, fortsätter Ola Månsson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]