Publicerat 22 februari, 2017

7,7 miljoner till digitalt samhällsbyggande

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment syftar till att skapa en smartare samhällsbyggnad genom digitalisering. Nu har utlysningen som omfattar 7,7 miljoner kronor öppnat.

Det är Energimyndigheten, Formas och Vinnova som finansierar det strategiska innovationsprogrammet gemensamt.

[ Annons ]

– Digitaliseringen av samhällsbyggandet är inne i en intensiv fas. Det behövs innovationer där digitaliseringen kan stödja industrialiseringen. Och det behövs infrastruktur med utvecklade standarder och metoder med praktisk tillämpning för både näringslivet och offentliga aktörer, säger Amy Rader Olsson, programchef för Smart Built Environment, i ett pressmeddelande.

Totalt omfattar finansiering upp till 7,7 miljoner kronor med krav på en femtioprocentig samfinansiering från de sökande organisationerna. Den riktar sig till såväl näringsliv som offentlig sektor.

– Vi söker efter initiativ som har identifierat både problem och möjligheter inom samhälls­byggandet. Det kan till exempel vara innovationer som nya verktyg och metoder inom bygglovshantering eller planarbete. Det kan även vara nya visuella metoder för att tidigt involvera medborgarna i arbetet med en ny detalj- eller översiktsplan. Vi hoppas vidga kretsen av sökande och locka till exempel IT-företag, säger Amy Rader Olsson.

Fakta: Smart Built Environment 

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]