Det snart 70 år gamla Bonnierhuset har miljöcertifierats enligt det Amerikanska systemet LEED Existing Buildings och uppnådde en silvernivå.
Publicerat 20 februari, 2014

70 år gamla Bonnierhuset LEED-certifieras i silvernivå

Det snart 70 år gamla Bonnierhuset har miljöcertifierats enligt det Amerikanska systemet LEED Existing Buildings och uppnådde en silvernivå.

Det är det kontinuerliga arbetet med att underhålla och modernisera fastigheten som har gjort det möjligt för den snart 70-åriga byggnaden att nå en så hög nivå. LEED är ett verktyg för styrning och kontroll av såväl den löpande verksamheten som underhållet av befintliga byggnader. Certifieringssystemet identifierar och ger möjligheter att påverka bl.a. energianvändning, materialanvändning, förbättra inomhusmiljön samt visa på andra operativa vinster.

[ Annons ]

– Det känns riktigt bra att vårt hårda arbete och långsiktiga miljöfokus har gett resultat och vi är så klart stolta över att ha uppnått Silvernivå för Bonnierhuset, säger Tomas Hermansson, VD på Bonnier Fastigheter.

– Det är väldigt roligt att se att en fastighetsägare genom ett målmedvetet miljöarbete kan uppnå en så hög miljöklassning av en äldre byggnad som Bonnier Fastigheter nu har gjort i Bonnierhuset, säger Bengt Wånggren, VD på SGBC.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]