Lindbäcks har sex avtal i Kiruna och Repisvaara. Fastighetsbolaget ska bygga totalt 400 lägenheter i Malmfälten.
Publicerat 22 november, 2017

Nytt avtal ska underlätta Kiruna-flytt

En avsiktsförklaring har undertecknats som ska ge flytten av både Kiruna och Gällivare bästa möjliga förutsättningar. De 14 aktörer som skriver under ska tillsammans skapa långsiktig nytta för regionen och för svenskt samhällsbyggande i stort.

Syften med avsiktsförklaringen är att få fler företag engagerade i stadsflytten genom att uppmuntra dem att prova på nya arbetssätt. Enligt IQ Samhällsbyggnad kan det röra sig att exempelvis prova att bygga på nya sätt, göra avsteg från normer och förverkliga forskningsresultat. Målet är att detta sedan ska komma Sveriges samhällsbyggnad i stort till gagn.

[ Annons ]

– Jag har sedan jag tillträdde arbetat för att stadsomvandlingen det ska fungera så bra som möjligt för människorna i Gällivare och Kiruna. Dagens avtal innebär en kraftsamling genom att aktörerna samordnar sina resurser, säger bostadsminister Peter Eriksson

Kiruna och Gällivare hoppas nu att de tillsammans ska kunna visa hur man från start utvecklar en attraktiv och hållbar stad. IQ Samhällsbyggnad ska fungera som diskussionsledare och moderator för projektet, som går under namnet ”Testbädd Malmfälten”.

– Vi ser framemot att långsiktigt arbeta tillsammans med aktörerna inom ”Testbädd Malmfälten” med att bygga upp ny kunskap, nya arbetssätt och förändrade regelverk som i förlängningen kommer att gagna hela samhällsbyggandet. Pågående forskning kan direkt tillämpas i byggprojekt som startas i Malmfälten, säger IQ Samhällsbyggnads vd Eva Schelin.

De 14 aktörer som deltar i projektet

Kiruna kommun
Gällivare kommun
LKAB
Luleå Tekniska Universitet
Vinnova
IQ Samhällsbyggnad
Byggherrarna
Skanska AB
NCC AB
Nåiden AB
Peab AB
Folkhem AB
Handelsbanken
Sparbanken Nord

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]