Publicerat 14 augusti, 2017

Branschen besviken efter utredning om presumtionshyra

Bostadsmarknadens parter har med olika förhoppningar ivrigt väntat på utredningen om presumtionshyror som genomförts i år. Men resultatet är de överens om – förslagen lär inte ge fler hyresrätter.

Det ser inte ut att bli några större förändringar i reglerna för hur presumtionshyror får sättas framöver. Den 31 juli presenterades en utredning för regeringen med förslag på endast marginella justeringar i det system som infördes i juli 2006. Ett av förslagen är att en hyra ska kunna justeras i samband med till exempel standardhöjande åtgärder, även om detta görs inom de 15 år som presumtionshyresperioden får täcka in.

[ Annons ]

Utredningen mötte skepsis av hyresbostadsmarknadens parter. Fastighetsägarna, Sabo och Hyresgästföreningen var eniga i sin analys – förslagen kommer inte att leda till att fler hyresrätter byggs.

Marie Öhrström, chefsjurist på Fastighetsägarna Sverige, och en utredningens tillfrågade experter är besviken på utfallet av utredningen.

– Det är inte meningsfullt att fortsätta lappa och laga i modellen för presumtionshyror, som varken efterfrågas av producenter eller konsumenter på bostadsmarknaden. Vi vill i stället se en friare hyressättning i nybyggda bostäder, en hyressättning som utgår från hyresgästernas värderingar och bostadens kvalitéer och som bibehåller ett fortsatt starkt konsumentskydd för hyresgästen. Det skulle ge långsiktigt hållbara spelregler för hyresrätten, säger Marie Öhrström.

Det är inte meningsfullt att fortsätta lappa och laga i modellen för presumtionshyror.

Marie Öhström, chefsjurist, Fastighetsägarna Sverige.

Sabos chef för ekonomi och juridik, Susanna Höglund, drar samma slutsats om förslagens påverkan på nyproduktionen av hyresrätter.

– Syftet är att ge bättre förutsättningar för nyproduktion men det här kommer ge mycket små effekter på bostadsbyggandet. Dessutom presenterar utredaren inga förslag på hur fastighetsägare ska skyddas mot övergångseffekter när presumtionshyrorna går ut efter 15 år, trots att det ingick i uppdraget. Vi behöver en spärregel mot hyressänkningar efter det att presumtionstiden gått ut, säger Susanna Höglund.
Hyresgästföreningens mest angelägna fråga kring presumtionshyror är hur systemet kan ge fler grupper möjlighet att efterfråga hyresrätter, något som organisationens förhandlingschef Erik Elmgren menar att utredningen inte berört i någon nämnvärd utsträckning.

Människor har helt enkelt inte råd att efterfråga det som byggs och presumtionshyresnivåerna ligger redan på alltför höga nivåer. Det är viktig kunskap inte minst för politiken, säger han och fortsätter;

-Med tanke på den ytterst marginella effekten på nybyggnationen är det sannolikt bättre att bibehålla lagstiftningen om presumtionshyror i nuvarande skick, säger Erik Elmgren.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]