[ Annons ]

Nästan allt är av intresse när Migrationsverket nu direktupphandlar asylboende med nerbantade krav. ”Läget är mycket ansträngt”, menar myndigheten som saknar 60 000 platser fram till årsskiftet.
Publicerat 13 oktober, 2015

60 000 boendeplatser måste hittas före årsskiftet

Nästan allt är av intresse när Migrationsverket nu direktupphandlar asylboende med nerbantade krav. ”Läget är mycket ansträngt”, menar myndigheten som saknar 60 000 platser fram till årsskiftet.

Många människor söker nu asyl i Sverige och Migrationsverket behöver fler boendeplatser. I ett extraordinärt läge går myndigheten ut med en ny direktupphandling och söker boenden med minst 30 platser, en av flera betydande förändringar från tidigare upphandlingar. Fastighetsägare som svarar på upphandlingen behöver inte längre anmäla till kommunen att de startar asylboende. Även kravet på kontorsutrymme i boendet och lekplats i omedelbar närhet slopas i myndighetens nya upphandling. Krav som rör hälsa, miljö och de asylsökandes säkerhet ändras inte.

[ Annons ]

Migrationsverket vill få in anbud på så många anläggningar det går då behovet av nya boendeplatser är mycket stort. Därför sänker vi exempelvis kravet på antalet platser i varje boende från tidigare 50 till dagens 30 i direktupphandlingen, säger Willis Åberg, chef vid Migrationsverkets avdelning för verksamhetsstöd.

Behovet av boendeplatser uppgår till 60 000 för att klara uppdraget fram till årsskiftet. Även om platsmålet är högre än vad myndigheten tror att upphandlingen kan generera är det viktigt att fokusera på just behovet. Inte förrän utvärderingen av anbuden är klar och anläggningarna har besiktigats kan Migrationsverket exakt veta hur många boendeplatser upphandlingen ger.

Migrationsverket gör vad vi kan i ett mycket ansträngt läge, även om vi har behövt ta kommunala evakueringsplatser i exempelvis Piteå och Stockholm i anspråk under helgen här. Tillsammans med andra aktörer klarar vi uppdraget att erbjuda boendeplatser till de asylsökande som behöver det, berättar Willis Åberg.

 

Fakta/ Migrationsverkets upphandling

  • Upphandlingen pågår till den 19 oktober.
  • Myndigheten söker boenden med minst 30 platser per anläggning, utan övre gräns.
  • Särskilt intressanta boendealternativ: Korridorsboenden och hotellanläggningar, men även andra lösningar såsom enklare campingstugor med gemensam matsal.
  • Upphandlingsmål: region Syd 15 000 platser ?region Öst 9 000 platser ?region Väst 9 000 platser?region Stockholm 3 000 platser?region Mitt 12 000 platser ?region Nord 12 000 platser.
  • Takpriser: 200 kr för logi, 150 för mat per dygn, person och plats.
  • För information om särskilda krav samt tillgång till upphandlingsverktyget Tendsign, se Migrationsverkets webbplats.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]