Ny studie av mobilitet i Sverige visar att över hälften av alla resor kan göras till fots eller med cykel inom en kvart.
Publicerat 28 mars, 2024

6 av 10 resor kan göras med cykel inom en kvart

Över hälften av alla resor i Sverige är så korta att de kan genomföras med cykel inom 15 minuter. Det visar en ny analys av mobildata från 20 miljoner dagliga resor.

Analysen, som har genomförts av Tyréns och Telia, baseras på de ungefär sju miljarder resor som genomfördes under 2023, vilket motsvarar cirka 20 miljoner resor om dagen.

Uppskattningar av reslängder bygger ofta på enkätstudier eller registerdata, men den här analysen innehåller faktiska anonymiserade mobildata från miljontals mobilrörelser via verktyget Telia Crowd Insights.

[ Annons ]

I nästa steg har Tyréns analyserat datan för att ta reda på var resorna ägt rum och hur långa de har varit.

– Ungefär 57 procent av de analyserade resorna är kortare än fyra kilometer och kan därmed genomföras inom en kvart till fots eller med cykel. Den här studien är unik eftersom vi kan rangordna Sveriges femtonminutersstäder. Inte enbart baserat på förutsättningarna, utan även utifrån hur det faktiska resandet ser ut, säger Jonas Hedlund, mobilitetsexpert på Tyréns och ansvarig för analysen.

Andelen resor som är kortare än fyra kilometer varierar tydligt inom Sverige. De är vanligast i de större städerna, men även på mindre orter är över hälften av alla resor korta.

Men trots att de korta resorna är i majoritet så står de bara för ungefär tio procent av de totala körsträckorna.

– På landsbygden är resorna ofta längre än i tätbebyggda områden, men om vi tittar på hela Sverige så är bara fem procent av resorna längre än 30 km. En nyckel för att minska trafiken och dess utsläpp är transporteffektiv planering, där vardagens resmål och service måste finns nära invånarna. Det här är ännu mer viktigt på landsbygden, menar Jonas Hedlund.

Andel av alla resor som är kortare än fyra kilometer i Sveriges största kommuner.

Analysen visar också att Sveriges större städer i olika hög grad kan betecknas som femtonminutersstäder. Malmö och Stockholm har flest resor under fyra kilometer. Halmstad, Örebro och Lund följer därefter och placerar sig därmed strax före Göteborg.

Om analysen sedan begränsas till resor som startar inom kommunernas tätorter är andelen korta resor ännu högre.


Fakta: Telia Crowd Insights

En tjänst som analyserar anonymiserad och aggregerad mobil nätverksdata som är justerad för att representera hela Sveriges befolkning. Det gör att man kan se beteenden och rörelsebehov i samhället, till exempel resmönster.

Analysen omfattar därför inte bara arbetspendling eller självskattat resande som i en resvaneundersökning, utan bygger på allt resande som faktiskt har skett. Metoden möjliggör också för kommuner eller regioner att följa upp förändring över tid.

Fakta:15-minutersstaden

Ett begrepp som myntats av Paris borgmästare Anne Hidalgo. På 50-talet i Sverige talade man om stadsplaneringskonceptet ABC-staden (Arbete, Bostad, Centrum). I det franska namnet ingår kärnan av konceptet: det ska bara ta 15 minuter att med cykel ta sig från hemmet till de viktigaste platserna; jobbet, skolan, mataffären, kultur, idrott och naturen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]