Publicerat 15 september, 2016

Underkänt förslag om höjda tomträttsavgälder

Fastighetstidningen har tidigare rapporterat om förslaget att höja tomträttsavgälderna i Stockholms kommun. Nu har Fastighetsägarna lämnat in ett remissvar där de underkänner förslaget.

I svaret som lämnats in underkänner Fastighetsägarna Stockholm Exploateringskontorets förslag. Fastighetsägarna ifrågasätter bland annat nivån på avgäldsjusteringen eftersom man anser att det där finns brister när det gäller avgäldsräntan och avgäldsunderlaget.

[ Annons ]

Man föreslår därför att avgäldsräntan ska motsvara en långsiktig realränta på högst 1,5 procent. Den nivån bör gälla vid såväl förnyad upplåtelse som nyupplåtelse. Nivån ligger i linje med seriösa bedömare som räknar med att den långsiktiga realräntan numer ligger runt 1-1,5 procent.

Fastighetsägarna Stockholm anser dessutom att förslaget behöver återremitteras för en bättre konsekvensanalys, samt skrivas om på ett mer lättförståeligt språk.

Samtidigt understryker Fastighetsägarna vikten av rätten till friköp av tomträtter. De menar att det är en stor risk med höjda avgifter för nyproduktion då det kan slå hårt mot hyresrättsproduktionen och att hyresandelen i Stockholm kommer att minska till förmån för fler bostadsrätter.

Fastighetsägarna Stockholm lyfter även att förslaget om indexuppräkning är bra. Men de ifrågasätter den dubbelräkning som föreslås i och med införandet av indexeringen av avgäldsunderlaget samtidigt som avgäldsräntan justeras för en årlig inflation om 2 procent. Vidare är de starkt kritiska till den intrappning som föreslås och ger i remissvaret ett nytt förslag på en spärr för höjningarna på exempelvis 4 procent per år.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]