57 500 unga studenter saknar eget boende och många bor kvar hemma hos sina föräldrar mot sin vilja. En majoritet tycker att hyresrätt är den mest passande boendeformen för dem. Det visar en rapport från Hyresgästföreningen om hur unga studenter bor.
Publicerat 13 september, 2011

57 500 studenter saknar eget boende

57 500 unga studenter saknar eget boende och många bor kvar hemma hos sina föräldrar mot sin vilja. En majoritet tycker att hyresrätt är den mest passande boendeformen för dem. Det visar en rapport från Hyresgästföreningen om hur unga studenter bor.

Unga studenter bor i lägre utsträckning än genomsnittet av unga vuxna i egen bostad (hyresrätt, bostadsrätt, studentbostad eller eget hus). 19 procent bor hemma hos sina föräldrar, men bara nio procent säger att det är den boendeform som passar dem bäst. Det innebär att 27 000 unga studenter ofrivilligt bor hemma hos sina föräldrar.

[ Annons ]

20 procent av de unga studenterna bor i studentbostad. Bara 15 procent av studenterna säger dock att det är den boendeform som passar dem bäst.

De unga studenterna vill i första hand bo i hyresrätt, i andra hand bostadsrätt och i tredje hand studentbostad. 42 procent av studenterna vill bo i hyresrätt och 18 procent av studenterna vill bo i bostadsrätt.

-Bristen på små och billiga bostäder som unga människor har råd med är det största problemet, säger Ylva Westander, utredare på Hyresgästföreningen och författare till rapporten.

-Först och främst måste man åtgärda den ekonomiska obalans som råder mellan hyresrätten jämfört med villor och bostadsrätter. I dag skiljer det 2 000 kronor i månaden i skatt mellan en hyresrätt på 100 kvadratmeter och en villa som är lika stor, menar Ylva Westander.

-För att få fart på byggandet krävs att samhället på olika sätt stimulerar byggandet av nya hyresrätter. Det handlar till exempel om att förbättra konkurrensen inom byggbranschen, göra nödvändiga justeringar i plan- och bygglagen men också då ett förändrat skattetryck på hyresrätten, säger Ylva Westander.

Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen vartannat år sedan 1997 genomfört en undersökning om ungas boende. Den undersökta gruppen består av 20-27-åringar som bor i Sverige. 2011 års undersökning genomfördes i februari.

4 469 personer, jämnt fördelade mellan Stockholms län, Göteborgsregionen, Malmö och Lund samt övriga riket, svarade. 29 procent av de svarande, 1 304 personer, sade sig vid intervjutillfället ha universitets- eller högskolestudier som huvudsaklig sysselsättning. Rapporten redovisar hur denna grupp har svarat.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]