Kurt Eliasson, vd för Sabo, menar att ramupphandlingarna som lett till prissänkningar med 25 procent är ett talande bevis på att pressade byggkostnader leder till nya bostäder. Foto: Sabo
Publicerat 15 april, 2016

”Vi har fler järn i elden för en bättre bostadsmarknad”

Robert Hannah glömmer bort att Sabo under många år arbetat på flera fronter för en bättre fungerande bostadsmarknad. Det svarar Sabos vd Kurt Eliasson i en replik där han bland annat lyfter fram möjligheten till flexibilitet på marknaden genom från- och tillval i hyresbostäder.

Det är bra att Liberalernas bostadspolitiske talesperson Robert Hannah är debattlysten och engagerad. Men han var nog väl snabb på tangenterna när han utformade sin reaktion på min text om nytänkande i byggbranschen. Låt oss utgå från saklighet och fakta.

Sabo har under många år arbetat för att få till stånd till- och frånval i hyresrätten, en åtgärd som skulle skapa större flexibilitet i hyresbeståndet. Vi ger också stöd till våra medlemsföretag i de årliga hyresförhandlingarna i de fall det kör ihop sig med motparten. Jag vill även påminna om det samarbete som Sabo, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen har kring hyressättning. Vi har en gemensam plattform för lokalt hyressättningsarbete sedan några år tillbaka och vi har sedan i höstas intensifierat arbetet för att utveckla och förnya den.

Så för att vara extra tydlig: Nej, jag påstår inte att dagens hyressystem är felfritt. Jag och Sabo jobbar ju för att utveckla det och vi gör det med mycket konkreta åtgärder baserade på den verklighet som de allmännyttiga bostadsbolagen arbetar i varje dag.

Men Sabo klarar av att göra flera saker samtidigt. Därför arbetar vi även med att pressa byggpriserna. Med ramupphandlingar har vi lyckats sänka priserna med 25 procent jämfört med övriga marknaden. Det gör att fler allmännyttiga bostadsbolag kan få ihop sina kalkyler och bygga många av de bostäder som Sverige behöver, och göra det till hyror som fler hushåll klarar av att betala. Vårt syfte med ramupphandlingarna är även att fler byggentreprenörer ska inspireras, tänka nytt och lämna offerter som ligger under tidigare pris. Här är Spotifys nytänkande en förebild.

Vårt arbete sätter igång flyttkedjor som frigör bostäder till exempelvis de talanger som Spotify behöver.

Vårt arbete för lägre byggpriser ger fler nya hyresrätter och ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Det sätter igång flyttkedjor som frigör bostäder till exempelvis de talanger som Spotify behöver. Till detta behöver även rörligheten i det ägda bostadsbeståndet öka, till exempel med en skatteöversyn. Enligt den statliga Bostadsbeskattningskommittén är hyresrätten idag missgynnad vilket gör den dyrare jämfört med andra upplåtelseformer. Det hämmar både flyttar, nyproduktion och renovering. Även det är en fråga som Sabo aktivt arbetat för att förändra.

Vi har alltså många järn i elden och alla syftar de till att skapa en bättre hyresmarknad där våra medlemsföretag kan bidra till samhällsnytta för både kunder och ägare.

Kurt Eliasson
vd Sabo (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag)

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]