[ Annons ]

Publicerat 20 mars, 2018

500 miljoner till bättre utemiljöer

Boverket ger 500 miljoner till utveckling av utemiljöer i socioekonomiska utsatta områden. Därmed kan fastighetsägare, kommuner, föreningar och företag ansöka om att få upp till 50 procent av kostnaden i bidrag för utveckling av till exempel lekplatser, grönytor och gångbanor.

Den första ansökningsomgången pågår till och med den 16 april och den andra från och med den 17 april till och med den 31 juli.

[ Annons ]

Så här skriver Boverket om syftet med stödet: ”Åtgärderna ska bidra till attraktiva, funktionella, jämställda och trygga utemiljöer. Utemiljöerna ska stimulera till aktivitet och social gemenskap. De som bor och verkar i området ska vara engagerade och delaktiga i åtgärder och den ska vara tillgänglig för alla.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]