[ Annons ]

En förlikning mellan staten och trafikstörda fastighetsägare nära Arlanda har resulterat i en satsning på 50 miljoner kronor för minskat flygbuller över tätorter.
Publicerat 7 april, 2014

50 miljoner i satsning mot flygbuller över tätorter

En förlikning mellan staten och trafikstörda fastighetsägare nära Arlanda har resulterat i en satsning på 50 miljoner kronor för minskat flygbuller över tätorter.

Trafikverket ska avsätta 50 miljoner kronor till forskning som kan bidra till en begränsning av flygbuller över tätorter. Det är resultatet efter en överenskommelse mellan staten och trafikstörda fastighetsägare nära Arlanda.

[ Annons ]

Forskningsmedlen kommer att portioneras ut om fem miljoner kronor årligen under en tioårsperiod, och ska användas för implementeringar av ny teknik som kan bidra till en begränsning av flygbuller, till exempel genom att helt undvika eller minska överflygningar vid vissa tätorter utan att flygplatsens kapacitet påverkas.

– Trafikverkets målsättning är att detta ska ge en riktad effekt för kapaciteten på landets flygplatser. Tillgänglighet är ett viktigt konkurrensmedel för ett land som Sverige. Våra flygplatser är en avgörande del i vårt transportsystem, säger Rami Yones, enheten Långsiktig planering på Trafikverket.

Satsningen är resultatet av förlikningsavtal mellan ett antal fastighetsägare och staten med anledning av bullerstörningar från Stockholm Arlanda Airport. Uppgörelsen innebär att staten genom Trafikverket avsätter forskningsmedel till utvecklingsprojekt vid universitet eller annan forskningsinstitution.

– Att samhället nu med gemensamma krafter engagerar sig i att hitta lösningar för att minska bullerexponering från flyg är positivt för såväl flyget som invånare kring flygplatser. Vår förhoppning är därmed att initiativet också ska leda till hållbara relationer mellan dessa parter, säger Lena Wennberg, miljöchef Swedavia.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]