Mästerhuset i Stockholm .
Publicerat 19 juni, 2019

5 tips för god kundmiljö

Mästerhuset i Stockholm var den första svenska kontorsbyggnaden som miljöcertifierades med LEED Platinum. Här ger Linn-Marie Nordh och Kristin Willerström från fastighetsbolaget Pembroke tips på hur man skapar rutiner för hur man förvaltar ett certifierat hus och samtidigt bibehåller kundnöjdheten.

1. Uppstarten

[ Annons ]

Skapa en tydlig målbild redan i början, inklusive val av certifieringssystem med tillhörande kravlista. Skaffa ett långsiktigt perspektiv där klimatlösningarna för fastigheten kan förädlas och utvecklas över tid. Lokalerna bör kunna anpassas i takt med att kundens efterfrågan förändras, exempelvis mindre klimatzoner som enklare justerar utformningen på lokalerna efter behov.

2. Rutinerna

Ett nära samarbete med driftpersonal och hyresgäst möjliggör förenkling av vardagen och skapar rätt förutsättningar för ett effektivt och klimat-smart arbete. En bra idé är regelbundna miljömöten, med gemensamma handlingsplaner, som löpande utvärderar kundnöjdheten. Engagemang och två-vägskommunikation är viktigt för att kunna utveckla rätt typ av rutiner över tid.

3. Förvaltningen

Det behöver nödvändigtvis inte skilja så mycket ur ett förvaltningsperspektiv mer än att man måste ha klimatsystem och rutiner som säkerställer alla miljöaspekter. Att vara hands-on och hela tiden ligga i framkant är emellertid viktigt. Det handlar mer om att förädla fastigheten än att bara förvalta.

4. Kompetensen

Den grundläggande kompetens som behövs för att du som beställare aktivt ska kunna ställa rätt frågor och krav bör finnas i organisationen, eftersom man då kan man utmana svaren och kompetensen hos samarbetspartnerna.

5. Ekonomin

För att få tillbaka investeringen på en fastighet måste den i sin helhet vara väl utformad och anpassad efter vad kunden vill ha, då förlänger man livs-längden på fastigheten. Det är också viktigt att göra rätt investeringar från början, eftersom det alltid är dyrare att anpassa fastigheten i efterhand.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]