Sedan årsskiftet måste alla som vistas på en byggarbetsplats registrera sina arbetspass i en elektronisk personalliggare.
Publicerat 13 november, 2015

Nu ska alla byggarbetare registreras

Från och med den 1 januari nästa år gäller det att ha en elektronisk personalliggare om man ska utföra byggnadsarbeten på sin fastighet.

Bestämmelserna innebär att alla personer som befinner sig på byggarbetsplatsen ska registreras. Samma krav gäller vid köp av kringtjänster som städning, bevakning eller liknande kopplat till byggverksamheten.

[ Annons ]

Undantaget från kravet är om kostnaden är lägre än fyra prisbasbelopp (motsvarande 178 000 kronor för 2015).

– Beloppsgränsen är så pass lågt satt att även mindre arbeten omfattas. Att höja beloppsgränsen var en av sakerna som föreslogs av oss och andra företrädare för branschen, men tyvärr vann det inte gehör, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige.

Om en privat byggherre bygger för eget bruk behövs inte heller någon elektronisk personal-liggare.

Som byggherre är man tvingad att skaffa utrustning för registrering och att hålla personalliggaren tillgänglig för Skatteverket.

Men det finns också möjlighet att delegera ansvaret till en entreprenör.

Då är det viktigt att redan i upphandlingen se till att man inte kommer att agera byggherre själv. Peter Löfgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier, reder ut vad man behöver tänka på.

– Det gäller att inte upphandla som en
delad entreprenad. Utan det är i stället utförande entreprenad eller total entreprenad eftersom man endast kan överlåta ansvaret till en generalentreprenör.

Fastighetsägarna har tillsammans med bland andra HSB och Byggherrarna tagit fram en standardskrivelse för detta (den finns att hitta på webbplatsen )

Skatteverket har möjlighet att göra oanmälda besök på byggarbetsplatser för att kontrollera att personalliggare finns.

– Vi ser stora fördelar. Det innebär att det blir betydligt svårare för oseriösa företagare att anställa svart arbetskraft. Vi vet att det förekommer en del ekonomisk brottslighet i byggbranschen vilket gör att prisbilden för de seriösa entreprenörerna blir fördärvad, säger Peter Löfgren.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]