Publicerat 29 september, 2020

462 000 hushåll i landet är trångbodda – Boverket

462 000 hushåll i landet är trångbodda och drygt 56 000 hushåll av dem har också en ansträngd boendeekonomi. Det framgår av en ny rapport från Boverket gällande bostadsbristen.

Boverket redovisar nya beräkningar av hur stor bostadsbristen är i landet, i regioner och i större och mindre kommuner.

I landet som helhet var andelen hushåll med ansträngd boendeekonomi drygt 5 procent. Andelen har stadigt minskat de senaste åren i de flesta regioner. Malmöregionen sticker ut med en högre andel (drygt 8 procent) än andra regioner.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]