Akademiska Hus avstår tomträtter till förmån för ByggVesta och Einar Mattsson som därmed redan under hösten kan starta byggandet av cirka 400 studentbostäder på KTH Campus. Bostäderna, som är en del i initiativet Sthlm6000+, blir ett komplement till de studentbostäder som Akademiska Hus själv planerar att bygga och äga på campus.
Publicerat 20 augusti, 2015

400 studentbostäder på KTH campus efter tomtöverlåtelse

Akademiska Hus avstår tomträtter till förmån för ByggVesta och Einar Mattsson som därmed redan under hösten kan starta byggandet av cirka 400 studentbostäder på KTH Campus. Bostäderna, som är en del i initiativet Sthlm6000+, blir ett komplement till de studentbostäder som Akademiska Hus själv planerar att bygga och äga på campus.

Akademiska Hus har tillsammans med byggherrarna ByggVesta och Einar Mattsson utarbetat detaljplaner för studentbostäder på KTH Campus. Nu har man valt att avstå tomträtter på KTH Campus till Statens Fastighetsverk (SFV) mot att SFV upplåter dessa åt ByggVesta och Einar Mattsson för byggande av studentbostäder. Bostäderna blir ett komplement till de cirka 400 studentbostäder som Akademiska Hus själv planerar att bygga och äga vid Teknikringen på KTH Campus.

[ Annons ]

– Studentbostadsbristen är ett stort problem för universitetshuvudstaden Stockholms utveckling. Vi jobbar hårt för fler studentbostäder och det är därför väldigt tillfredsställande när vi nu kommit så långt att det är dags för ByggVesta och Einar Mattsson att sätta spaden i marken, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus region Stockholm.

ByggVesta avser att uppföra två studentbostadshus om drygt 100 lägenheter med verksamheter i bottenplan och nya gemensamma uterum. Projektet består av både traditionella studentbostäder, 1 rum och kök om 25 m2, och så kallade kompiskontrakt på cirka 40 kvadratmeter samt ett antal forskarlägenheter. Kompiskontrakten är en form av ”dubbletter”, en boendeform där en bostad delas av två personer.

Einar Mattsson planerar att uppföra tre nya studentbostadshus med 270 lägenheter. Byggnaderna har utrymme för skol- respektive centrumverksamhet i delar av bottenplan. Ambitionen är att skapa byggnader med hög arkitektonisk kvalitet som kompletterar KTH Campus arkitektur.

– Vi har byggt bostäder i Stockholm i 80 år och planerar att uppföra cirka 4000 nya bostäder till 2024, varav hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter. Uppförandet av studentbostäder där det finns ett behov av just studentbostäder stärker Stockholms attraktivitet. Och det som är bra för staden är bra för oss, säger Per Jutner, vd för Einar Mattsson Projekt AB.

Studentbostadsprojekten på KTH Campus är en del i initiativet Sthlm6000+, ett stadsutvecklingsprojekt som lyckats ena regionens offentliga och privata aktörer för att ta fram fler studentbostäder i Stockholm. Tillsammans har kommuner, landsting, byggföretag, lärosäten och studentorganisationer skrivit under på att det senast 2017 ska finnas minst 6 000 nya inflyttningsklara studentbostäder och kötiden kan därmed kortas till under en termin.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]