Foto: Göteborgs stad.
Publicerat 26 april, 2017

4 000 bostäder markanvisas i Göteborg

Göteborgs kommun anvisar drygt 4 000 bostäder på den kommunala marken. Drygt hälften kommer att vara hyresrätter – resterande del blir bostadsrätter och äganderätter.

Göteborgs stad har fattat beslut om att drygt 4 000 bostäder ska markanvisas under 2017. Hälften av dessa ska vara för hyresändamål. Dessutom ska minst 10 procent av hyresrättera ha ett hyrestak om maximalt 1000 kronor per kvadratmeter och år. Det beslutade fastighetsnämnden i den nya planen.

[ Annons ]

Markanvisningsplanen följer stadens inriktning om att bostadsbyggande i mellanstaden och de centrala delarna ska prioriteras. Exempel på sådana byggprojekt är Radiovägen etapp 1 med 150 bostäder och området intill Gårdstensskolan där det ska byggas 80 nya bostäder.

Göteborgs stad har även som ambition att fem procent av de markanvisade bostäderna ska gå till bygg- och bogemenskaper.

I en bogemenskap tar de boende tillsammans ansvar för gemensamma utrymmen och aktiviteter och på köpet får de en aktiv tillvaro med social trygghet och ett stort inflytande, skriver staden i ett pressmeddelande.

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]