[ Annons ]

Inom en femårsperiod behöver cirka 320 000 av miljonprogrammets 850 000 lägenheter omfattande renovering. Det konstaterar Industrifakta i en ny studie.
Publicerat 30 september, 2011

300 000 lägenheter måste renoveras

Inom en femårsperiod behöver cirka 320 000 av miljonprogrammets 850 000 lägenheter omfattande renovering. Det konstaterar Industrifakta i en ny studie.

Kostnaden bedöms bli 150–200 miljarder kronor och fram till 2020 behövs ytterligare minst lika mycket för att klara renoveringsbehoven. Mindre än en fjärdedel av ägarna klarar finansieringen med eget kapital.

[ Annons ]

Renoveringsbehoven är störst i badrum, kök, VA-stammar och ventilation. 75 procent av fastighetsägarna har de största renoveringsbehoven i bad- och våtrum och det finns ingen större skillnad mellan privata och allmännyttiga bostadsbolag.

Att minska energianvändandet för att nå miljömålen till 2020 är en annan viktig del. Många fastighetsägare prioriterar byte till lågenergibelysning. Enligt Industrifakta tyder detta på att fastighetsägarna snarare satsar på punktinsatser än mer genomgripande renoveringar. Detta kan innebära risk att man inte når målen: att minska energianvändningen med 20 procent inom fem år.

Till skillnad från fastighetsägarna är hyresgästerna i studien måttligt intresserade av minskad energianvändning. Däremot stämmer de boendes syn på renoveringsbehoven väl med fastighetsägarnas prioriteringar. De boende är villiga att acceptera en hyreshöjning i närheten av den nivå som behövs enligt fastighetsägarna.

Industrifaktas studie bygger på 700 intervjuer med större fastighetsägare och boende i miljonprogrammets flerbostadshus, som byggdes mellan 1961 och 1975.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]