Att hitta sätt att framställa klimatneutral betong står högt på dagordningen.
Publicerat 28 oktober, 2019

27 fossilfria förslag på regeringens bord

Nu är Fossilfritt Sveriges 27-punktsprogram överlämnat till regeringen. Fastighetsbranschen berörs främst av färdplanerna för bygg- och anläggning samt fossilfri uppvärmningsbransch.

Fossilfritt Sverige startades på initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Här finns över 400 aktörer samlade och initiativet ska fungera som en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra aktörer.

[ Annons ]

Ett flertal fastighetsbolag har undertecknat färdplanen för en fossilfri uppvärmningsbransch. Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna, deltog i arbetet att ta fram planen. När han kommenterade resultatet betonade han det delade ansvaret.

– Vi kan inte bara begära att den andra partern hittar lösningarna. Framförallt måste vi öka takten i att energieffektivisera det befintliga beståndet. Men där finns det låsningar för att nå lönsamhet i renoveringar.
(Läs hela intervjun här)

Förslagen i 27-punktslistan som lämnats över till regeringen är hämtade från färdplaner från 13 industribranscher.

– Klimatomställningen är någonting vi behöver göra tillsammans. För att lyckas räcker det inte med lagstiftning och krav, vi behöver ett konstruktivt samarbete med de näringar som är centrala för att nå klimatmålen. Fossilfritt Sverige är ett framgångsexempel på hur stat, näringsliv och akademi kan jobba tillsammans för att åstadkomma de teknik- och paradigmskiften som krävs för att inte bara minska utsläppen, utan för att få ner utsläppen till noll, säger Isabella Lövin, miljö- och klimatminister i en kommentar.

Färdplanerna beskriver hur branscherna ska bidra till att uppnå riksdagens mål om att Sverige ska ha nettonoll utsläpp senast år 2045, samtidigt som de stärker sin konkurrenskraft.

– I Sverige har de klimatrelaterade frågorna de senaste åren ändrat karaktär. Det handlar inte längre bara om miljö utan är nu också en viktig del av vår innovations- och konkurrenskraft. Genomförandet av Parisavtalet och Agenda 2030 kommer att säkra den svenska industrins tillväxt och konkurrenskraft. Det är därför naturligt för oss att värna omställningen samtidigt som vi värnar jobb och tillväxt i alla delar av landet, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Planerna överlämnades av Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

– Detta inleder en ny fas i färdplansarbetet där de politiska slutsatserna av branschernas transformation måste dras. De kommer att krävas nya långsiktiga strategier och delvis förändrade arbetssätt men de här 27 förslagen behöver det fattas beslut om under innevarande mandatperiod, säger Svante Axelsson.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]